home

eerste nieuwsbrief Lintjes

NIEUWSBRIEF LINTJES

Maart 2014

Jaargang 1

 

 

                                                                         In dit nummer

                                                                                            Nieuws over lintjes

                                                                                            De Lintjesregen is in aantocht

                                                                                            Een waargebeurd verhaal

                                                                                            Wetenswaardigheden

                                                                                            Predicaat Koninklijk

                                                                                            Cursussen op het gebied van lintjes

                                                                                            Inbreng van de lezer

 

Nieuws over lintjes

Sinds oktober 2009 ben ik als ZZP’er actief in gemeenteland op het gebied van aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen.

Ik ben tijdelijk ingehuurd ter vervanging van zieke medewerkers en inmiddels heb ik aan zo’n 175 personen een eendagstraining over de behandeling van aanvragen van een Koninklijke onderscheiding gegeven. Inmiddels worden de trainingen op maat en op locatie bij één gemeente gegeven. Ook ben ik als docente werkzaam bij Segment Opleidingen, en geef ik de training ‘Koninklijke onderscheidingen, een leuke klus om te klaren’.

Op verzoek van veel cursisten werd de training uitgebreid met ins en outs binnen de wereld van het Predicaat Koninklijk.

De vele contacten die ik aan de trainingen heb overgehouden en de wetenschap dat er nog steeds behoefte bestaat aan zinnige informatie op het gebied van lintjes, hebben mij tot het idee gebracht om drie-maandelijks een nieuwsbrief te verspreiden.

Met iedere keer een paar weetjes, een leuke anekdote of ervaring, een vraag of bijdrage van een lezer over een specifiek onderwerp en in de loop van de tijd nog meer interessante onderwerpen.

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je al eerder een training hebt gevolgd of anderszins met mij contact hebt gehad.

Wil je deze nieuwsbrief niet ontvangen of wil je iemand anders opgeven, heb je opmerkingen of tips, mail me dan klik hier.

 

De Lintjesregen is in aantocht

Ook al zijn er regels met betrekking tot de organisatie van de Lintjesregen, toch pakt iedere gemeente het anders aan.

Alle Koninklijke onderscheidingen moeten zijn uitgereikt vóór 12 uur, dan komt de Staatscourant uit en daar staan alle gedecoreerden in genoemd.

De ene gemeente organiseert een bijeenkomst waarbij alle gedecoreerden zoveel mogelijk met een smoes naar de locatie worden gelokt. In sommige kleine   gemeenten bezoekt de burgemeester alle gedecoreerden thuis.

 

Smoezen zouden kunnen zijn:

 • De decorandus of decoranda wordt uitgenodigd voor een uitreiking van een KO aan iemand anders;
 • Een uitnodiging voor een viering van een verjaardag, huwelijksjubileum, een rondleiding, etc.;
 • Een uitnodiging voor een overleg met de burgemeester, met het bestuur van …, etc..

 

Een waargebeurd verhaal

Door Hetty Wennekendonk

Gelukkig heb ik niet vaak meegemaakt dat een decorandus verhinderd was tijdens de Lintjesregen.

Meestal kun je niet anders dan er voor zorgen dat de persoon in kwestie op de dag van uitreiking een brief van de burgemeester onder ogen krijgt.

Vorig jaar ging het anders. Een decoranda was met haar man twee maanden op familiebezoek buiten Europa. Haar man was op de hoogte van het lintje en koos er zelf voor zijn vrouw niet op de hoogte te stellen. Vervolgens werd er in overleg met veel partijen een moment uitgekozen om de onderscheiding uit te reiken, 2 dagen na thuiskomst van de lange reis.

Iedereen had zijn mond gehouden, de buren hielden in de gaten of er misschien relevante post onderschept moest worden. En gelukkig had niemand in hun omgeving de Staatscourant gelezen J.

Een algemene gelegenheid werd een bijzondere gelegenheid, zonder dat de regels werden overschreden. En voor de decoranda was de uitreiking een grote verrassing.

 

Wetenswaardigheden

Cijfers Lintjesregen 2011/2012/2013

 • 3357/3429/3016 KO’s verleend
 • 10/11/15 personen Orde Nederlandse Leeuw
 • 1136/1194/1041 vrouwen
 • Jongste: 34/30/21* jaar, oudste: 95/94/95 jaar
 • *) zesvoudig wereldkampioen windsurfen

 

De aanvraag is niet gehonoreerd

Wat vertel je de aanvrager als de uitkomsten van het antecedentenonderzoek een blokkade voor decoratieverlening vormen?

Je mag vertellen dat er beletselen zijn voor decoratieverlening en dat vanwege de privacygevoeligheid van de informatie geen nadere en inhoudelijke mededelingen kunnen worden gedaan.

Een idee is om bij de eerste informatie richting de aanvrager alvast aan te geven dat je geen nadere informatie kunt geven als de aanvraag wordt afgewezen.

 

Wat doe je als blijkt dat een decorandus niet aanwezig kan zijn op de Lintjesregen?

De aanvraag blijft gehonoreerd voor uitreiking tijdens de Lintjesregen, dus daar kun je niets aan veranderen. De persoon in kwestie krijgt een brief van de burgemeester dat hij of zij is voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding en dat deze aanvraag is gehonoreerd. In overleg wordt dan een nieuwe datum gezocht om de versierselen op te spelden. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden………..

 

Predicaat Koninklijk

Over het Predicaat Koninklijk, Predicaat Hofleverancier en de Koninklijke Erepenning is veel te vertellen.

 

Onderstaand kort wat ze inhouden en wie in aanmerking komen.

 

Predicaat Koninklijk:

Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers, landelijke uitstraling. En voor verenigingen met landelijke uitstraling zoals de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Predicaatgerechtigden mogen het predicaat Koninklijk toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo opnemen.

 

Predicaat Hofleverancier:

Voor MKB met minder dan 100 werknemers.

Predicaatgerechtigden mogen in uitingen de aanduiding ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ en het bijbehorende Koninklijk Wapen voeren. Op eigen kosten kunnen ze een schild bestellen.

Voor beide Predicaten geldt dat het bedrijf of de vereniging een solide basis moet hebben, een vooraanstaande positie moet innemen en minstens 100 jaar moet bestaan. Het Predicaat kan alleen aangevraagd worden bij een jubileum van 100, 125, 150 etc. jaar.

 

Een Koninklijke Erepenning wordt toegekend aan plaatselijke en regionale verenigingen die minstens 50 jaar bestaan en kan alleen aangevraagd worden bij een jubileum van 50, 75, 100 etc. jaar.

De vereniging mag in uitingen vermelden dat ze bij Koninklijke Beschikking de Koninklijke Erepenning toegekend heeft gekregen.

 

Cursussen op het gebied van lintjes

Bij de Bestuursacademie is het mogelijk de leergang Medewerker Kabinetszaken te volgen. Koninklijke onderscheidingen zijn daar een onderdeel van.

Voor meer informatie: klik hier

 

Segment Opleidingen biedt de eendagstraining ‘Koninklijke onderscheidingen, een leuke klus om te klaren’.

Voor meer informatie: klik hier

 

Ook zijn er intensieve eendagstrainingen op maat mogelijk voor maximaal twee personen op locatie bij een gemeente. Naast alle ins en outs rondom het aanvraagproces van KO’s, komt ook het programma DAISY aan de orde. Er is volop ruimte voor vragen en ook wordt kort het aanvraagproces rondom het Predicaat Koninklijk, Hofleverancier en Koninklijke Erepenning aangestipt.

Een aparte workshop over het Predicaat Koninklijk behoort ook tot het opleidingenaanbod.

Voor meer informatie: klik hier

 

Cursisten die een training bij Hetty Wennekendonk hebben gevolgd, kunnen altijd met hun vragen terecht via mail. Voor een uitgebreid advies wordt er een uurtarief gehanteerd.

 

Inbreng van de lezer

Heb je zelf een leuke anekdote, een waargebeurd verhaal, een tip voor de lezer, etc.etc. Laat het me weten en ik voeg jouw bijdrage toe aan een volgende nieuwsbrief.

 

 

Interview Lokale Omroep Apeldoorn over de lintjesregen en hoe je een Koninklijke onderscheiding aan kunt vragen.

Wie ben ik?

 

Mijn naam is Hetty Wennekendonk. Sinds 2000 werk ik bij de gemeente Apeldoorn, kabinet burgemeester en wethouders. Eén van mijn taken was en is nog steeds de behandeling van de aanvragen voor de diverse onderscheidingen, zoals de Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen, Predikaat Koninklijk en Hofleverancier, maar ook aanvragen voor het Carnegie Heldenfonds, de Maatschappij voor Drenkelingen, etc.

 

In de afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring opgebouwd en dat heeft me in 2009 tot het idee gebracht om - naast een aantal vaste uren bij de gemeente Apeldoorn - een bureau op het gebied van onderscheidingen te starten.

 

Uit (eigen) ervaring weet ik dat er bij gemeenten vaak maar één persoon is die zich bezighoudt met de aanvragen voor onderscheidingen en dat maakt de functie kwetsbaar. Als de medewerker om wat voor een reden dan ook onverwacht uitvalt, is er vaak niemand in huis die de behandeling van de aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding kan overnemen. Op zo'n moment heb je namelijk iemand nodig die weet wat er moet gebeuren, die kan beoordelen of een aanvraag kans maakt, die op de hoogte is van de regels, die om kan gaan met deadlines, die weet wat het is om met vertrouwelijke informatie om te gaan. Kortom: iemand die kennis van zaken heeft en die je kunt vertrouwen.

Wat heb ik de gemeenten te bieden?

 • vervanging bij ziekte (bijv. zwangerschap);
 • ondersteuning bieden bij pieken;
 • het inwerken en begeleiden van een nieuwe medewerker;
 • het geven van (praktijkgerichte) trainingen en workshops;
 • het fungeren als vraagbaak.